MaxAlgina

Każda tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego jednowodnego (Metamizolum natricum monohydricum).
10 tabletek powlekanych

To lek dla osób dorosłych wskazany do leczenia ostrego bólu i obniżenia wysokiej gorączki.

Dostępne opakowania:
http://asso-lenfancedelart.com/?sakralnuy=fontaine-le-comte-femme-cherche&ef3=2e 10 tabletek powlekanych 500 mg
20 tabletek powlekanych 500 mg

Co to jest lek
MaxAlgina?

MaxAlgina to lek
przeciwbólowy, przeciwgorączkowy oraz spazmolityczny.

W jakim celu się
go stosuje?

MaxAlgina jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w leczeniu:

 • ostrego i ciężkiego bólu pourazowego i pooperacyjnego;
 • bolesnych kolek;
 • bólu nowotworowego;
 • ostrego lub długotrwałego bólu różnego pochodzenia, gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane;
 • wysokiej gorączki, gdy inne metody leczenia są nieskuteczne.

Jak stosować
lek MaxAlgina?

Wiek Ilość Częstotliwość
dorośli

1-2 tabl.

8 tabl.

jednorazowo

maksymalna
dawka dobowa

Kiedy nie stosować
leku MaxAlgina?

Przeciwwskazania do stosowania leku MaxAlgin Teva:

 • nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne pirazolonu i pirazolidyny, np. produkty lecznicze zawierające metamizol, propyfenazon, fenazon lub fenylobutazon (dotyczy to również pacjentów, u których po zastosowaniu któregoś z tych leków wystąpiła agranulocytoza) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
 • pacjenci z rozpoznanym zespołem astmy analgetycznej lub znaną nietolerancją na leki przeciwbólowe objawiające się pokrzywką, obrzękiem naczynioworuchowym, tj. pacjenci, którzy reagują skurczem oskrzeli lub inną reakcją anafilaktoidalną na salicylany, paracetamol lub inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, takie jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub naproksen;
 • zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po leczeniu cytostatykami) oraz zmiany w obrazie morfologicznym krwi.;
 • wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (zagrożenie hemolizą);
 • ostra przerywana porfiria wątrobowa (ryzyko wywołania napadu porfirii);
 • trzeci trymestr ciąży;
 • dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Podmiot
odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.,
ul. Emilii Plater 53,
00-113 Warszawa

MaxAlgina

Każda tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego jednowodnego (Metamizolum natricum monohydricum).
20 tabletek powlekanych

To lek dla osób dorosłych wskazany do leczenia ostrego bólu i obniżenia wysokiej gorączki.

Dostępne opakowania:
Fāzilka 10 tabletek powlekanych 500 mg
http://sourcingfactory.com/?bankispaniy=site-rencontre-vih&768=9c 20 tabletek powlekanych 500 mg

Co to jest lek
MaxAlgina?

MaxAlgina to lek
przeciwbólowy, przeciwgorączkowy oraz spazmolityczny.

W jakim celu się
go stosuje?

MaxAlgina jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w leczeniu:

 • ostrego i ciężkiego bólu pourazowego i pooperacyjnego;
 • bolesnych kolek;
 • bólu nowotworowego;
 • ostrego lub długotrwałego bólu różnego pochodzenia, gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane;
 • wysokiej gorączki, gdy inne metody leczenia są nieskuteczne.

Jak stosować
lek MaxAlgina?

Wiek Ilość Częstotliwość
dorośli

1-2 tabl.

8 tabl.

jednorazowo

maksymalna
dawka dobowa

Kiedy nie stosować
leku MaxAlgina?

Przeciwwskazania do stosowania leku MaxAlgina:

 • nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne pirazolonu i pirazolidyny, np. produkty lecznicze zawierające metamizol, propyfenazon, fenazon lub fenylobutazon (dotyczy to również pacjentów, u których po zastosowaniu któregoś z tych leków wystąpiła agranulocytoza) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
 • pacjenci z rozpoznanym zespołem astmy analgetycznej lub znaną nietolerancją na leki przeciwbólowe objawiające się pokrzywką, obrzękiem naczynioworuchowym, tj. pacjenci, którzy reagują skurczem oskrzeli lub inną reakcją anafilaktoidalną na salicylany, paracetamol lub inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, takie jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub naproksen;
 • zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po leczeniu cytostatykami) oraz zmiany w obrazie morfologicznym krwi.;
 • wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (zagrożenie hemolizą);
 • ostra przerywana porfiria wątrobowa (ryzyko wywołania napadu porfirii);
 • trzeci trymestr ciąży.
 • dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Podmiot
odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals
Polska Sp. z o.o.,
ul. Emilii Plater 53,
00-113 Warszawa