TEVA WARSZAWA

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Adres korespondencyjny:
ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

tel:
+48 22 345 93 00
faks:
+48 22 345 93 01
e-mail:
teva.polska@teva.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

KRS nr:
0000160077
NIP:
525-22-70-954
Regon:
015472115

Wysokość kapitału zakładowego
1 000 000,00 zł (wpłacony w całości)

Formularz kontaktowy